Fremtidens forstæder

Foto: Ydre Østerbro, Nykøbing Falster, Vinderteam Elkiær+Ebbeskov, Gottlieb Paludan Architects, Rekommanderet og GHB

Udstillingsperiode

23. maj - 23. juni 2013

Kurateret af

Udstillingen var udviklet af Dansk Arkitektur Center for Realdania

Hvor er de danske forstæder på vej hen? Det gav udstillingen ‘Fremtidens Forstæder’ nogle visionære og helt konkrete bud på. Udstillingen formidlede Realdanias treårige initiativ ‘Fremtidens Forstæder’, som har til formål at skabe debat om og visioner for en bæredygtig byudvikling i forstæderne.

Fokus på Forstæderne

I 2050 bor 9 ud af 10 danskere i byer, og i hele verden fortsætter urbaniseringen med fuld kraft. Byerne bliver vækstmotorer og dynamikken opstår i spændet mellem robuste planstrategier, bæredygtig omstilling, klimatilpasning, kreativ transformation af funktionstømte byområder og mere fokus på byer for mennesker.

I byernes århundrede udgør forstæderne et fremadrettet potentiale. Halvdelen af alle danskerne lever allerede deres liv i forstaden, og samtidig findes der ledige arealer og funktionstømte industriområder, som kan danne fundamentet for fremtidens bæredygtige forstæder.

Hvor er de danske forstæder på vej hen?

Initiativet ‘Fremtidens Forstæder’ blev gennemført i 2011-2013 og omfattede ud over seks arkitektkonkurrencer i konkrete områder i forstæderne også debat, publikationer og en afsluttende udstilling i Dansk Arkitektur Center i perioden den 23. maj til den 23. juni 2013.

Konkurrencernes besvarelser på forstædernes fremtid kan inddeles i otte temaer, som blev behandlet særskilt i udstillingen, men som tilsammen belyste de hovedindsatsområder, som kommunerne står over for mht. at skabe bæredygtige forstæder, socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Derudover præsenterede udstillingen de seks vinderforslag fra arkitektkonkurrencer i Aalborg, Albertslund, Farum, Glostrup, Nykøbing Falster og Vejle.

De seks konkurrencer og de otte tværgående temaer dannede tilsammen fundamentet for udstillingen, der er tænkt som et afsæt for debat og inspiration til danske kommuner og planlæggere samt alle andre med interesse for forstæder – og hvor de er på vej hen.

‘Fremtidens Forstæder’ bygger på anbefalinger fra Forstædernes Tænketank, som i 2012 præsenterede en rapport, der beskriver udfordring og muligheder i forbindelse med at skabe mere bæredygtige forstæder. Rapporten og den tilhørende bog indeholder konkrete anbefaling til, hvordan man kan arbejde videre med en bæredygtig udvikling af de danske forstæder.

Udstillingen ‘Fremtidens Forstæder’ formidlede Realdanias treårige forstadsinitiativ, som bygger videre på tænketankens anbefalinger.

Vigtigt bidrag til den fortsatte diskussion om forstædernes udvikling

Realdania har etableret et rådgivende udvalg, som har bidraget til at kvalificere de projekter og konkurrencer, som bliver sat i gang i kampagnen.

Det rådgivende udvalg består af: Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, Holger Bisgaard, Miljøministeriet og Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

Om initiativet udtaler tænketankens medlem og arkitekt Tom Nielsen:

“Forstadskampagnen har resulteret i en rig værktøjskasse af konkrete ideer og modeller til omdannelsen af forstaden. Det må være en gave til kommuner og projektudviklere i de kommende år, og jeg kan absolut anbefale alle at studere alle de projekter der er lavet. Jeg er sikker på at denne kampagne også om 10 år vil stå som et vigtigt bidrag til den fortsatte diskussion om forstædernes udvikling som bæredygtige og attraktive bymiljøer.”