Regnen kommer

Udstillingsperiode

16. januar - 6. april 2015

Kurateret af

‘Regnen Kommer – Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania.

 

Støttet af

Projektet blev støttet af COWI og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Projektet er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation og Carlberg Christensen.

Vand i kælderen er pludselig blevet noget rigtig mange kan tale med om. Kraftige regnskyl er noget vi skal til at vænne os til. Og dermed også tilpasse vores byer efter. Hvordan kan man bedst gøre det? Og kan vi også få en bedre by med i købet, når vi klimatilpasser den? Med udstillingen ’Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ kunne man blive klogere på, hvordan vi i fremtiden undgår at vores kældre bliver til svømmehaller, og i stedet får nogle byer med rekreative byrum, som kan rumme regnen, når den falder.

Udstillingen ‘Regnen kommer’ – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ gik tæt på, hvordan vi på nye måder kan gøre vores byer klar til fremtidens vejr. Udstillingen gennemgik både den historiske baggrund og de udfordringer vi står med nu, ligesom den viste en lang række løsninger, som arbejder med håndtering af vand i byrummet på forskellig vis.

I 1800-tallets København løb vandet frit i gaderne, men det blev på et tidspunkt så uhygiejnisk, at man valgte at anlægge kloakker. I dag kan kloakkerne dog ikke løse problemerne, især ikke når der kommer kraftig regn. Derfor kan fremtidens løsning være at håndtere vandet på overfladerne – i byens grønne og blå rekreative områder, hvor nye anlæg samtidig kan blive til rekreative byrum.

Vi står som samfund foran store investeringer i de kommende år, der skal klimatilpasse vores byer. ‘Byer i Klimaforandring’ rummede et stærkt budskab om, at når vi klimatilpasser, kan vi samtidig skabe bedre byer og skabe øget livskvalitet. I stedet for at vi udelukkende koncentrerer os om at udbygge og udvikle kloaknettet, er det på tide, at vi tænker i nye metoder, nye samarbejdsformer og ny værdi i byen, når vi skal tilpasse os de nye klimaforhold, vi allerede nu har mærket konsekvenserne af.