Mind the earth

Photo by: LA Intersection, Google Earth, Kasper Brejnholt Bak

Udstillingsperiode

20. november 2014 - 31. januar 2015

Emne

Udstilling

Kurateret af

‘Mind the Earth’ var udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med arkitekt og planlægger Kasper Brejnholt Bak.

Støttet af

Udstillingen blev til i partnerskab med Rambøll og Damgaard-Jensen A/S.

Udstillingen var støttet af Realdania.

Kan skovhugst være smukt? Set fra oven dannes de fineste mønstre, men historien bag er skræmmende – store dele af regnskoven forsvinder hver dag. Udstillingen ‘Mind the Earth’ på Dansk Arkitektur Center viste klodens forandring gennem udvalgte fotos fra Google Earth, der bringer erkendelser af, hvor mangfoldig, modstandsdygtig, men også sårbar vores klode er.

Mind the Earth, mind it. Earth. Min klode. Der hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra jorden. Mind that. Mind mig om det.
Fra teksten Mind the earth af Morten Søndergaard

Der er noget dybt fascinerende ved at se jorden fra oven. Man opdager pludselig ting, man ikke var opmærksom på før. Fra 10 kilometers højde danner landskaber og bebyggelser mønstre, som vi ikke aner, vi indgår i. Og når vi så zoomer ind, står det klart, at hvert sted og område har sin egen helt særlige karakter og fortælling. I udstillingen “Mind the Earth” blev der både zoomet ind og ud, når udvalgte fotos fra Google Earth fortalte hver sin unikke historie om jordens tilstand; fra spredte øsamfund til mega byer og kæmpelandbrug, der skal sikre føde til en fortsat voksende verdensbefolkning.

Fakta og filosofi

Udstillingen beskæftigede sig med fire overordnede temaer med det at bo og bebo som omdrejningspunkt: fødevarer, energi, transport og vand. Derigennem undersøges det, hvordan fremtiden for mennesker, byer og landskab ser ud; hvad skal vi leve af? Hvordan skal vi transportere os? Og hvor skal ressourcerne komme fra?

Hvert foto var ledsaget af både overraskende fakta og tankevækkende filosofi. Udstillingen var nemlig udviklet i tæt samarbejde med arkitekt og byplanlægger Kasper Brejnholt Bak fra Rambøll og forfatter Morten Søndergaard, der har hver deres tilgang til fotografierne – arkitektens deskriptive og faktuelle over for forfatterens poetiske og filosofiske tilgang. Tilsammen skabte de indlevelse i billedernes univers og kom med bud på, hvordan vores verden ser ud lige nu, og hvordan den måske kommer til at se ud i morgen.

Google Earth som demokratisk værktøj

Google Earth har for længst vist sit værd som et nyt, demokratisk redskab til at se og blive klogere på vores planet. Men det virkelig spændende spørgsmål er, hvorledes en teknologi som Google Earth kan give os nye erkendelser om den verden, vi lever i – og måske endda hjælpe os med at forandre den?