Blidahpark

Bolig

533
Photo: Mogens Breyen, Arkitekturbilleder.dk
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Blidahpark er et kompleks af lave lejlighedsblokke, som er placeret langs med Strandvejen. Lys og luft er kodeordene i lejlighederne, der også har tilhørende altaner.

I Danmark er boligblokkene som oftest udformet som karréer. I Blidahpark er karréen blevet opløst til fordel for 26 lave treetagers blokke, som er placeret frit i forskudte rækker. På den måde afviger de radikalt fra de omkringliggende.

Fra ca. 1850 lå her et landsted med det eksotiske navn “Blidah”, og de mange træer fra den oprindelige park er nu en del af området omkring beboelsesblokkene langs med Strandvejen.

Maritime referencer langs Øresundskysten

Blidah var et af mange landsteder langs Øresundskysten, der fik navn efter eksotiske steder. De blev opført af velhavende folk, der havde tjent en formue ved at drive søfart og handel på fjerne egne. Den maritime reference går igen i de halvrunde karnapper, de sammenhængende vinduesbånd og de afrundede altanbrystninger. Husblokkene er opført med traditionelle konstruktioner i gule tegl.

Nogle af facaderne har indmuret skifter i af mørke hårdtbrændte sten som dekorative vandrette bånd. Tagene er udført med lav hældning og stort udhæng. Store og rummelige altaner sætter deres præg på bebyggelsen. De 366 lejligheder består af lejligheder på et op til fem værelser. Boligernes opholdsrum er orienterede mod vest.

De mange korte blokke ligger parallelt men forskudt i nord-sydlig retning, så vinduer og altaner vender henholdsvis mod øst og vest. På den måde sikrede man lys og luft til de enkelte lejligheder, samtidig med at arkitekterne fik en god mulighed for at udvikle altanen som et selvstændigt supplement til boligen.

Første bloks arkitektur var toneangivende

Arkitekten var Ivar Bendtsen, som var toneangivende ved opførelsen af de første blokke. Han bestemte bl.a., at alle blokke skulle opføres i blank mur de andre blokke blev tegnet af andre, heriblandt Kooperative Arkitekter med Edvard Heiberg og Ole Buhl.

Bebyggelsen er opført i parken til det tidligere landsted Blidah, hvilket kan ses af de mange store og smukke træer, som havearkitekten C. Th. Sørensen fik indpasset i projektet.