Karens Minde Aksen: Skybrudspark med græsrodsånd

Byrum

800
© Thomas Hjort Vesterbæk, Schønherr
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

I Københavns Sydhavn slynger en sti af mursten sig som en flod gennem et grønt landskab. På tørre dage kan man gå på stien og nyde naturen, og når regnen falder tungt, fungerer området som skybrudssikring for beboerne omkring parken.

Karens Minde Aksen er et stort, grønt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus i Københavns Sydhavn. Området, der går under navnet Musikkvarteret, har fået et løft som led i Områdefornyelsen Sydhavnen. Projektet er udformet efter devisen: at lægge så meget til og trække så lidt fra som muligt.

Årsagen til netop den devise kan findes hos beboerne i området. Det beskrives nemlig som et sted med en helt særlig græsrodsånd, der er præget af stor social forskellighed og stærk lokal identitet. Beboerne har også udvist stort engagement og er blevet inddraget i projektet, og efter lokalt ønske er allerede eksisterende steder som legeplads, hundegård og hestefolde blevet integreret i det nye. Alligevel er hele området forandret.

Skybrudssikring i et grønt byrum

Udover at fungere som et nyt og grønt byrum bliver Karens Minde Aksen også udnyttet til transport, opbevaring og rensning af regnvand. Tidligere havde området stor risiko for oversvømmelse, fordi det ligger lavt, men det bliver nu udnyttet til skybrudssikring.

Stien, der snor sig ind og ud mellem træerne, har to funktioner. Du kan gå på den, og når det regner kraftigt, kan den styre det vand, der kommer. Vandet bliver transporteret gennem anlægget og over en såkaldt risleeng, en række mindre filtreringsbassiner, der renser det for tunge partikler. Til sidst ender det i et regnvandsbassin i den sydlige del af området.

I stedet for at skybrudssikre ved at lægge store kloakrør ned i jorden, er det skabt en løsning, der ikke blot håndterer massive mængder vand, men som også giver igen til nabolaget og binder området sammen.

Øget biodiversitet i området

Parkens stisystem er også blevet fornyet. Tidligere var der mange stier på kryds og tværs, men nu er der blandt andet etableret en svævende, cirkelformet bro i træ, der kan erstatte de mange tværgående stier.

Selvom meget er nyt, er størstedelen af de eksisterende træer i parken blevet bevaret, og dertil er der plantet omkring 70 nye træer. Ønsket har været at øge biodiversiteten i hele området, og det ses særligt omkring regnvandsbassinet. Her er skrænterne beplantede, og store sten skal skabe levesteder for smådyr og insekter. Desuden er der ingen bænke eller kunstig belysning i den ende af parken, da man ikke ønsker at forstyrre dyrelivet.

I nærheden af Karens Minde Aksen

I parken kan du gå forbi Karens Minde Kulturhus, der også bliver kaldt Sydhavnens ”røde slot”. Indenfor kan du få en kop kaffe eller en øl på Café Karen. Er du mere til udeaktiviteter, skal du kun gå få meter, før du er ved Børnenes Dyremark, hvor du både kan være heldig at se får, heste, kaniner, alpakaer og høns.

 

Fakta om Karens Minde Aksen

  • Karen Wancher, født Schmidt, var mormor til grosserer og vinhandler Jacob Arnkiel, der i 1856 opkaldte sin gård Karens Minde efter hende. Siden har navnet hængt ved.
  • Parken er bygget til at håndtere regn fra omkringliggende kvarterer. Området kan tilbageholde op mod 15.000 kubikmeter vand.
  • Karens Minde Aksen er cirka 600 meter lang og dækker et område på 37.000 kvadratmeter, svarende til lidt over 5 fodboldbaner.