Munkegårdsskolen

Skole

800
Photo: Adam Mørk

Med sine mange lysindfald og adgang til gårdhaver satte Munkegårdsskolen blandt andet fokus på elevernes trivsel.

I slutningen af 1940’erne og starten af 50’erne blev der bygget mange folkeskoler i Danmark. På det tidspunkt herskede en øget forståelse for nødvendigheden af barnets fysiske trivsel og velvære, og inspireret af blandt andre engelske forbilleder så den lave skole i ét plan lyset i begyndelsen af 1950’erne.

En af de første danske etplansskoler

Munkegårdsskolen er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen. Den er en af de første danske etplansskoler. Skolen består af en række enetages bygningsstokke, der forbindes af tværgående glasgange til et netværk. Nettets masker er atriumgårde, som hvert klasseværelse har direkte adgang til.

Fagklasserne er placeret i en toetagers bygning i udkanten af nettet. Mens en anden toetagers blok med samlingssal, lærerværelse og andre faciliteter er placeret midt i det store bygningsanlæg.
Fra skoleanlægget, der er anlagt på en skrånende grund, er der trapper ned til sportspladsen.

Ud over lyset fra glasfacaden mod gårdhaven, suppleres klasseværelserne af dagslys fra højtsiddende vinduer i taget, som belyser rummenes bageste del.

Arne Jacobsen ned til mindste detalje

Stort set alt i skolen er tegnet af Arne Jacobsen – heriblandt snedkerpartier, skabe, inventar og belysning. Han stod også bag de specialdesignede haver. De små gårde fik alle hver deres særlige præg med varierede belægninger og beplantninger og kopier af antikke skulpturer enten som relieffer på mure eller fritstående.

En human atmosfære i et stramt system

Selvom skolen er dimensioneret til cirka 1.000 elever, fremstår den enkel og blev da også i samtiden rost for sin overskuelighed og intimitet. Skolens lette og humane atmosfære skyldes ikke mindst den logiske grundplan og den fuldkomne kontrol over proportionering af bygningskroppe og virkemidler. Som ved andre af Arne Jacobsens værker er det karakteristisk, at et stramt system gøres til et levende bygningsværk. Munkegårdsskolen tilførte dermed en for 50’erne hidtil uset elegance i skolebyggeriet.

Dorte Mandrup Arkitekter stod for renovering og ombygning af skolen i 2006-2009.

Fortid og nutid smelter sammen

Siden 1957 er der sket en stor udvikling i den måde der undervises på. I takt med denne udvikling var der på Munkegårdsskolen opstået et behov for mere åbne og fleksible rammer, der kunne imødekomme skolens ønsker om tværfaglige undervisningsforløb og øge muligheden for at differentiere undervisningen.

Opgaven der skulle udføres, omhandlede en renovering og supplering af nye adgangs- og fordelingsstrukturer på skolen, samt en udbygning af skolen med 1500 m2 til nye undervisningslokaler. At udvide et stort arkitektonisk værk uden at påvirke arkitekturens samlede udtryk og ide stillede store krav til deltagerne i konkurrencen om projektet. Dorte Mandrup Arkitekter løb med første prisen ved at løse opgaven ganske usædvanligt, med en underjordisk udbygning, hvor de mange kvadratmeter blev placeret under den eksisterende skolegård.

Lyse underjordiske rum

Den nye tilbygning følger det grid som ligger til grund for Arne Jacobsens eksisterende plan. De små karakteristiske gårdhaver, der er kendetegnende for skolen, tolkede Dorte Mandrup arkitekterne videre på ved at lave fire krystallignende åbninger der trækker lys ned til et stort sammenhængende fællesrum med tilstødende faglokaler. Derved får man ikke en følelse af at man befinder sig i en “kælder”, men snarere i et rum fyldt med lys. Under projektperioden arbejdede arkitekterne intenst på, hvordan man kunne opnå den helt rette dagslysfaktor, hvor lyslaboratoriet på Kunstakademiets Arkitektskole blandt andet blev brugt flittigt.

I 2010 vandt Dorte Mandrup Arkitekter Store Arne for udvidelsen og renovering af Munkegårdskolen.