Supercykelstierne

Infrastruktur

800
Supercykelstier Region Hovedstaden

Supercykelstierne er et fintmasket net af cykelruter, der forbinder cykeltrafik i hele hovedstadsregionen på samme måde som vejnettet fungerer for biltrafikken. Målet er selvsagt at få flere pendlere til at tage cyklen frem for bil eller kollektiv transport, men stierne er også en oplevelse i sig selv.

Supercykelstierne er et resultat af samarbejdet mellem mere end 20 kommuner samt Region Hovedstaden. Projektet er igangsat, og de første cykelsuperstier er allerede etableret. Visionen er at hovedstadsområdet skal være den bedste region for cyklisme i landet og derudover er tanken om grøn vækst og bæredygtig transport også inkorporeret.

De nye cykelstier udgør et net, der dækker hele hovedstadsregionen. Indtil videre er der planlagt 26 ruter på kryds og tværs af omegnskommunerne og hovedstaden.

Fire kvalitetsmål for cykelsuperstierne

Supercykelstierne  er udarbejdet ud fra fire kvalitetsmål. Tilgængelighed til nettet, hvilket betyder at stierne skal være et naturligt forbindende led mellem, arbejdsplads, studie, hjem og kollektive trafikterminaler. Fremkommeligheden skal være i top, for at sikre cykelpendlerne får den hurtigst mulige vej fra A-B. For at cykeloplevelsen skal være en behagelig oplevelse, er komforten på stierne prioriteret højt, og sidst men ikke mindst,  er der arbejdet meget med sikkerhed og tryghed for at undgå ubehag på øde strækninger og ulykker i trafikken.

Ruterne er udstyret med at servicestationer, hvor man kan finde pumpe, hvis uheldet skulle være ude. Udover det, er der fodhvilere i krydsene, så cyklisten slipper for at stå af cyklen og Supercykelstierne har yderligere også deres eget trafiklys-system, der fungerer uafhængigt af vejenes trafiklys. Der er uden tvivl, lagt vægt på en optimering af cyklistens oplevelse på hovedstadsområdets ‘cykelmotorveje’.

Målsætning: Flere cykel-pendlere

Målet med de Supercykelstierne er at få hovedstadsregionens pendlere til at tage cyklen, frem for bilen eller kollektiv trafik. Der bliver arbejdet ud fra en tanke om at cykelstierne er til gavn for både den enkelte og for samfundet, da cyklisme både forurener- og støjer mindre. Det samme gælder for trængslen. Alt i alt faktorer, der er med at skabe et bedre byliv.

Projekt med mange samarbejdspartnere

Præcist 23 hovedstadskommuner, samt Region Hovedstaden står bag den nye cykel-infrastruktur.  Der er ligeledes mange andre samarbejdende parter på udviklingen af stierne. Blandt andet har Vejdirektoratet, European Cyklist Federation, DSB S-tog og den anerkendte cykelblog Copenhagenize været inde over. 

Bygherre

Københavns Kommune

Arkitekt

Dissing+Weitling

Ingeniør

COWI

Opført

2014

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.