Arkitektens arbejde

533
Photo: Georg Rotne, Arkitekturbilleder.dk

Her kan du læse om arkitektens arbejde. Ordet arkitekt kommer fra oldgræsk. Det er sat sammen af de to ord ‘archi’, der betyder ‘den ældste’, og ‘tekton’, der betyder teknikker eller håndværker. Arkitekten er altså den ældste, mest erfarne og derfor den ledende af håndværkerne. En chef for byggeriet.

Kunstnerisk ophavsret

Arkitekter i dag arbejder med at udforme bygninger med interiører, facader og omgivelser, som er flotte og funktionelle for de mennesker, der bruger dem og ser dem. Arkitekten står bag den grundlæggende udformning af bygningens udseende og funktion. Det er arkitekten, der tegner bygningen med alt fra størrelse, form, materialer, facade, udsmykning, farver, inddelingen af rum til bygningens forhold til omgivelserne. Derfor er det også arkitektens navn, der står som skaber af bygningen. Det er ham, der har ophavsretten til ideen bag bygningens udseende og funktion.

Form og funktion

Arkitektens opgave er kreativ og kunstnerisk. Men samtidig skal arkitekten tænke forskellige vigtige, praktiske forhold ind i sit design. Det nytter ikke noget, at han lader fantasien få frit løb og skaber en blændende smuk og original bygning, hvis han fx ikke laver dørene store nok. Det nytter heller ikke, at rækkefølgen mellem rummene ikke fungerer, så to rum, der bør ligge ved siden af hinanden, ligger langt fra hinanden.

Det er altså arkitekten, der udtænker, hvordan en bygning skal se ud, og hvordan den skal fungere.

Samarbejde med ingeniør

Arkitekten arbejder tæt sammen med især den ingeniør, der er ansat på et byggeri. Ingeniøren sørger for den tekniske og praktiske del af arbejdet. Fx udregner han, hvordan tagets konstruktion skal være, for at taget kan holde. Men det er arkitekten, der kommer med det første udkast til, hvordan taget skal se ud.

Arkitekten skaber helhed

Arkitekten skal få forskellige elementer til at hænge sammen i en bygning. Den skal opfylde et bestemt formål, brugerne skal synes om den, den må ikke koste for meget, og den skal overholde lovgivningen omkring bygninger. Og ikke mindst skal bygningen have et flot ydre.

Alle disse ting skal arkitekten føje sammen til en arkitektonisk helhed.

Styrer byggearbejdet

Ofte er det også arkitekten, der sætter håndværkerne i gang og holder øje med, at byggeriet går, som det skal. Arkitekten styrer arbejdet for hele holdet af byggearbejdere – fra tømrer til ingeniør, indretningsarkitekt, elektrikere osv. Her kommer den oprindelige betydning af ordet ‘arkitekt’ frem, idet arkitekten står som chef for de andre håndværkere.

Arkitektens arbejde
Photo: Georg Rotne, Arkitekturbilleder.dk

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.