Danmark skal op i gear med FNs Verdensmål

800
Photo: Astrid Maria Rasmussen, Copenhagen Media Center

Hvordan sikrer vi boliger til priser, folk kan betale. Eller udvikler et billigt og bæredygtigt transportsystem? Hvordan mindsker vi byernes miljøbelastning og skaderne fra naturkatastrofer?

Nyt projekt har lavet den første danske og konkrete måling på verdensmålet ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”.

At vi skal redde planeten er svært at blive uenig om. Men verdensmålene, der skal hjælpe til dette, bliver hurtig en abstrakt størrelse for både private og fagfolk. Og hvordan fungerer de lige i dansk sammenhæng?

Projekt ”Baseline for verdensmålene” har skabt et fundament at bygge på:

  • Hvor er vi lige nu?
  • Hvordan skal vi forstå delmålene?
  • Hvor er der både plads til udvikling og forbedringer?

Projektet kommer samtidig med anbefalinger til, hvad der er vigtigt i arbejdet med verdensmålene. Og anbefalinger til metoder, når vi skal måle på udviklingen.

7 delmål

Det første skridt er at finde ud af, hvad vi skal måle på, hvis vi skal handle på verdensmålene i Danmark. Her dykker baselinen ned i de 7 delmål, som FN har defineret under verdensmål 11. For hvad betyder det helt konkret her i landet at have sikre boliger til en overkommelig pris, som et af delmålene handler om? Eller bæredygtige transportsystemer? Og hvordan kan vi bedst måle det? Det er netop nogle af de svar projektet ”Baseline for verdensmålene” skal give.

Projektet tager udgangspunkt i verdensmål 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, hvor der er udviklet en baseline, som skal tydeliggøre, hvordan vi i Danmark kan bruge verdensmålene til at skabe en stærk fælles indsats for den bæredygtige udvikling – og med gode løsninger være en inspiration globalt.

Baselinen er på den måde en nulpunktsmåling af, hvor vi står lige nu, så vi ved, hvor vi skal sætte ind for at skabe bæredygtig udvikling.

6 anbefalinger til vejen frem

Selvom baselinen viser, at Danmark på mange områder er i front, viser den også, at vi stadig har vej at gå for at indfri verdensmålene inden 2030.

Derfor, er der brug for at fortsætte arbejdet, og projektet fremsætter seks anbefalinger til dét arbejde, som kræver en holistisk tankegang og en bred involvering.  

Hvem står bag projektet?

Projektet er udført af Dansk Arkitektur Center (DAC) og Rambøll Management Consulting (RMC). Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Statistik er samarbejdspartnere på projektet. Arbejdet med at udvikle en baseline for verdensmålene sker på initiativ af 2030-panelet for at understøtte 2030-netværket. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Rambøll Fonden og Realdania.

Du kan se projektets anbefalinger og læse hele rapporten her.

Baseline for Verdensmålene

Sankt Thomas Plads
Photo: Astrid Maria Rasmussen, Copenhagen Media Center

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.