Deleby

800
Photo: fra Deleby - et samskabt magasin om byens deleøkonomi

Deleby var et landsdækkende viden- og formidlingsprojekt, som var med til at gøre danskerne klogere på deleøkonomi, og på at finde ud af, hvordan vi kan gøre vores byer og byfællesskaber bedre gennem deleøkonomien.

Deleby samlede kommuner, virksomheder, foreninger, innovatører, borgere og forskere for i fællesskab at skabe nye deleøkonomiske idéer og forretningsmodeller. Hensigten bag idéerne og forretningsmodellerne var at optimere vores ressourceforbrug, og på den måde skabe bedre byer.

Baggrund for Deleby

Jordens befolkning vokser i rasende tempo og om 35 år er befolkningen estimeret til at være øget med 2,3 milliarder mennesker. Samtidigt er jordens klima og ressourcer under pres som aldrig før. Den problematik er især koncentreret omkring byerne hvor blot 30 % af jordens befolkning boede i 1950. 100 år senere, i 2050, vil den andel være vokset til 70 %. Det rejser enorme udfordringer ift., hvordan vi udnytter jordens ressourcer bedst muligt. Deleøkonomi kan være et af svarene, og det ønskede partnerskabet bag Deleby at undersøge nærmere.
Deleby var et partnerskab med Realdania og Grøn Omstillingsfond. De bevilgede hhv. 4,75 og 1 mio. kr. til projektet. Deleby havde syv partnerkommuner: Frederikssund, København, Lejre, Middelfart, Nyborg, Slagelse og Sønderborg Kommune. Rambøll Management Consulting og Rainmaking Innovation var rådgivere i projektet. Mediepartnere i projektet var Politiken og Kommunen. Deleby blev udviket og drevet af Dansk Arkitektur Center.

Ny viden

Projekt Deleby sørgede også for at skabe ny viden om deleøkonomi. Dette skete ved, at et videnspanel var koblet på Deleby for at bidrage med ny viden samt, at en række eksperter samlede national og international best practice på deleøkonomiske koncepter og muligheder – og stillede dem til rådighed for projektet. Dette skete på events og konferencer i løbet af året.

Afholdte arrangementer

Deleby var i gang hele 2016:

 • I juni var Deleby rundt i alle syv partnerkommuner til Deleuge, her var borgere og innovatører inviteret til at debattere og komme med deleøkonomiske løsninger på de syv byers konkrete udfordringer.
 • I juni fortsatte Deleby på Folkemødet. Her blev debatter om hvordan deleøkonomi kan skabe bedre byer afholdt.
 • I august, september og oktober deltog 24 udvalgte deleøkonomiske projekter i et skræddersyet accelerationsforløb med det formål at fremme projekterne til yderligere national udvikling.
 • I september blev en konference om hvordan deleøkonomiens mange udfordringer og muligheder debatteret af politikere, eksperter og deleøkonomiske projekter. Amsterdam Sharing City var også med som internationalt perspektiv på deleøkonomien.
 • I november blev konferencen ‘Byens deleøkonomi: Vækst, bæredygtighed og livskvalitet’ afholdt, og var arrangeret af Deleby og Politiken. Troels Lund Poulsen, Minister, Erhvervs- og Vækstministeriet og Frank Jensen, Overborgmester i København og en lang række førende eksperter debatterede deleøkonomisk politik og drøftede praksis. Konferencen gav også indblik i resultaterne fra projekt Deleby.

Forundersøgelse af byens deleøkonomi

Læs mere om byens deleøkonomi i rapporten fra juni 2016. Rapporten er en forundersøgelse, der giver overblik over deleøkonomiske definitioner, koncepter, løsninger og udfordringer – og præsenterer nye deleøkonomiske eksempelprojekter, der blev udviklet henover sommeren og efteråret 2016.

Formålene med Deleby var at

 • Fremme udbredelsen af deleøkonomiske forretningsmodeller og nye måder at dele ressourcer mellem det offentlige, virksomheder og borgerne.
 • Udvikle en række eksempelprojekter, der kunne realisere potentialer og løse udfordringer omkring ressourceoptimering i danske kommuner
 • Understøtte øget ressourceeffektivisering samt skabelsen af nye grønne arbejdspladser.
 • Dele viden om eksisterende succesfulde deleøkonomiske initiativer, modeller og muligheder i Danmark og internationalt
 • Inspirere nye deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller i samspil mellem borgere, foreninger, virksomheder og det offentlige
 • Engagere danskerne bredt i at dele mere, og i at forløse deleøkonomiens potentialer for at skabe bæredygtig vækst og nye kvaliteter i byerne og i lokalsamfundet

Deleby fokuserede på deleøkonomien. Projektet arbejede med seks temaer der relaterede til, hvordan vi kunne skabe bedre byer.

 

Inden for temaerne satte kun fantasien grænser…

“Kan rådhuset være sportshal om aftenen?”

“Kan borgerne bruge kommunens biler, når kommunens ansatte ikke gør det?”

“Kan vi lave en app, der gør det let at finde og købe lokalt producerede fødevarer?”

 

Deleby – Et samskabt magasin om byens deleøkonomi

Læs den danske udgave
Læs den engelske udgave

Deleby
Photo: fra Deleby - et samskabt magasin om byens deleøkonomi

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.