Hvordan beskriver man et byrum?

533
Photo: Stephen Leonardi, Unsplash

Her kan du læse om, hvad man kan fokusere på i forhold til byrum. Et af de særlige forhold ved rum er, at vi må bevæge os rundt i det for at opleve det. Tiden kommer derfor ind oplevelsen, for du kan ikke se hele rummet på én gang. Først, når du har bevæget dig rundt i det, kan du forstå helheden.

Når du beskriver og analyserer et byrum, er der flere ting, du skal kigge på. Især skal du se på, hvad byrummet skal bruges til, hvem der skal bruge det, og hvilken form det har. Det er også disse ting, arkitekter og byplanlæggere har med i tankerne, når de skal skabe nye byrum.

1.    Funktion: Hvad skal byrummet bruges til? F.eks. beboelse, legeplads, fritid, handel, mødested osv. Et byrum kan godt have flere funktioner.

2.    Brugere: Hvem skal bruge byrummet? Er byrummet formet på en måde, der passer til disse brugere? Har det en form, der får brugerne til at gøre noget bestemt? Er det fx et hjørne, hvor det er oplagt at samles, en retning, som rummet leder folk i osv.?

3.    Adgang: Hvordan kommer man ind i byrummet? Hvor ligger indgangen i forhold til, hvad byrummet ellers skal? Midtfor, i et hjørne, fra en bred vej eller en smal gyde? Det er ikke ligegyldigt for, hvordan man oplever en plads, om man kommer ind på den gennem en bred port eller fra en lille sidegade.

4.    Form: Hvilken form har byrummet? Her skal man både se på grundplanen, og på om byrummet afgrænses tydeligt, fx af husfacader. Er grundplanen opstået tilfældigt, fx ved at der med tiden er bygget huse rundt om en plads, eller er den planlagt? Er byrummet åbent eller lukket? Hæver eller sænker grundfladen sig?

5.    Akser: Er der akser i byrummet, der styrer bevægelsen, eller som bygningerne skaber eller er anbragt i forhold til? Det kan fx være en akse fra pladsens indgang hen til kirkedøren.

6.    Udsmykning: Hvordan er byrummet udsmykket? Hvordan er fx belægningens farver, materiale og mønstre, og hvilke elementer er anbragt i rummet? Hvilke elementer har en funktion, fx en bænk, og hvilke er der kun for udsmykningens skyld, fx et springvand eller en skulptur?

Samlet oplevelse: hvilket indtryk får du af at bevæge dig rundt i byrummet? Er det smukt, vellykket og behageligt at opholde sig i? Passer formen til formålet og brugerne? Hvordan virker rummet fra de forskellige adgange? Er det noget, der kunne have været gjort anderledes, og som ville have gjort rummet bedre?

Hvordan beskriver man et byrum?
Photo: Stephen Leonardi, Unsplash

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.