Hvordan opleves arkitektur?

533
Photo: David Jorre, Unsplash

Arkitekturværkerne på sitet kan vurderes ved hjælp af følgende fem kategorier: Form, Funktion, Fantasi, Forståelse og Forbindelse. I beskrivelserne af begreberne finder du en række spørgsmål, du kan vurdere arkitektur med.

Form

I denne kategori gælder det om at vurdere arkitekturens komposition. Er der sammenhæng mellem bygningens forskellige dele? Fremstår formen harmonisk, afklaret og logisk? Er der et samspil mellem bygningens ydre og indre rumvirkning? Har arkitekten fundet en form og et udtryk, der passer til dette særlige sted?

Arkitektur handler ikke blot om at tegne et hus, men også om at skabe et sted. Arkitektur er at forme og indrette rum, hvad enten det er rum i en bygning, by, have eller et landskab. Formen må være relevant, så rummet kan bruges til de funktioner, man ønsker. Men formen kan også have et kunstnerisk udtryk.

Funktion

I denne kategori skal du vurdere, hvordan arkitekturen fungerer. Er bygningen veldisponeret med alle de rum, man kunne ønske sig? Er rumindretningen logisk med en velvalgt proportionering af de forskellige rum og med gode rumforløb? Er der et sundt indeklima, hvor man kan regulere rummenes temperatur, lysindfald og mængden af frisk luft?

I god arkitektur er der taget højde for det liv, der skal leves i bygningen og for bygningens beboere. Samlet skal du vurdere, om det kan være et rart sted at opholde sig.

Fantasi

I denne kategori værdsættes det unikke design. Har arkitekten udviklet nye ideer og teknikker til dette byggeri? Fortæller bygningen en spændende historie? I god arkitektur er der ofte en rød tråd, der binder bygningen sammen fra den overordnede form, til materialer og de små detaljer.

I den klassiske vurdering af arkitektur lægges der vægt på holdbarhed, nytte og skønhed. Men arkitekturen skal også have et element af noget nyt, visionært og fantasifuldt. Arkitekturen må gerne vække opmærksomhed og bane vej for nye ideer.

Forståelse

I denne kategori skal du vurdere om arkitekten har en forståelse for sine materialer. Spiller materialerne sammen, er der fine overgange mellem de forskellige materialer og er detaljerne gennemarbejdede? Giver materialerne en varieret og sanselig oplevelse af bygningen? Er der sammenhæng mellem valget af materialer og bygningens form og udtryk?

Valget af materialer er i høj grad med til at give en bygning karakter. Det er vigtigt at arkitekten kender materialernes potentiale og konstruktive muligheder. Materialernes holdbarhed, brugbarhed og skønhed har stor betydning for bedømmelsen af arkitektur.

Forbindelse

Det er vigtigt, at arkitekturen spiller sammen med tiden og stedet. Hver arkitekturopgave er en nyfortolkning af det særegne sted, hvor bygningen placeres og den periode, der bygges i. Arkitekten kan vælge at tilpasse arkitekturen til stedet eller lade den stå som en kontrast. Men forholdet mellem arkitekturen og stedet skal altid være meningsfuld. Har arkitekten haft øje for stedets muligheder – grunden, terrænet og lyset? Spiller arkitekturen sammen med landskabet eller den omgivende bebyggelse? Passer bygningen til den tid, den er bygget i? I god arkitektur er bygningen med til at fortolke stedet og give det identitet.

Hvordan opleves arkitektur?
Photo: David Jorre, Unsplash

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.