Materiale og teknik

533
Photo: Daniel von Appen, Unsplash

Her kan du læse om de forskellige materialer og teknikker, der bliver brugt indenfor arkitekturen. Det er ikke lige meget om et arkitektonisk værk er lavet af mursten eller glas. De to materialer får nemlig beskueren til at opleve værket på hver sin måde.

Murstensbygningen har en vis tyngde og virker solid og stabil. En bygning af glas er derimod let, skrøbelig og sart, men er meget virkningsfuld netop i kraft af skrøbeligheden og fornemmelsen af, at den går i stykker ved ingenting.

En arkitekt vælger materiale og teknik til sit værk ud fra hvad værket skal fortælle. Han skal dog også tænke på, hvad værket skal bruges til. I arkitektur spiller værkets form nemlig altid sammen med dets funktion – hvad det skal bruges til. Når du ser på arkitektur, skal du derfor overveje hvorfor arkitekten har valgt netop dette materiale og denne teknik, og hvordan det hænger sammen med, hvad værket skal fortælle, og hvad det skal bruges til.

Når du skal lægge særligt mærke til materiale og teknik i et arkitektonisk værk, kan du se på disse ting:

  • Hvilke materialer, redskaber og teknikker er værket skabt af?
  • Hvordan er materialerne bearbejdet?
  • Hvilke egenskaber har materialet?
  • Hvordan er det at røre ved materialet?
  • Hvordan er materialets overflade?
  • Er materialet tungt eller let?
  • Hvilke farver har materialet?
  • Hvad betyder det for værkets udtryk og indhold?
  • Hvordan hænger materiale og teknik sammen med, hvad værket skal bruges til?

Hvilket materiale er brugt

Et arkitekturværk kan være lavet af mange forskellige materialer. Som regel er der brugt flere forskellige materialer.
Af materialer kan nævnes mursten, beton, stål, kobber, træ, glas, granit, marmor osv.

Hvilken teknik er brugt

Et arkitekturværk kan være lavet ved hjælp af mange forskellige teknikker. Teknikken hænger sammen med hvilket materiale værket er lavet af. Er det fx lavet af mursten, er det muret op. Er det af beton, er det samlet af færdige elementer der svejses sammen. Er det lavet af træ, er det tømret op. I flere værker er der brugt flere teknikker. Fx har et murstenshus som regel en tagkonstruktion i træ.

Farve

Et arkitekturværk kan have flere former for farve. Farven kan være farven på det materiale værket er lavet af. Et murstenshus vil være rødligt hvis det ikke er malet. Men værket kan også være malet i forskellige farver. Farven kan også have forskellig betydning. Den kan fx være med til at fremhæve bygningen, eller det kan få bygningen til at passe sammen med bygninger, der ligger omkring den.
Farven eller sammensætningen af farver kan fx være kontrastrig, harmonisk, dæmpet, højtråbende, de kan passe til husene omkring, eller de kan være helt modsat.

Overflade

Et arkitekturværks overflade hænger sammen med, hvilket materiale det er lavet af, og hvordan materialet er bearbejdet.
Overfladen kan være ru, glat, blank, mat, rillet eller gennemsigtig.

Overfladen behøver ikke at være ens over hele værket. Soklen på et hus kan fx være af rå granit, mens resten af huset er malet. Vinduerne har deres egen overfladevirkning. Forskellige etager kan også have deres egen overfladevirkning. Ofte vil den nederste etage fx have en grovere karakter end de andre etager. Det er med til at forbinde bygning og grundplan.

Overfladen har også stor indflydelse på, hvordan lyset falder på værket. En blank overflade, fx glas eller metal, afspejler det naturlige lys i langt højere grad end en ujævn overflade.

Tyngde

Tyngden i et arkitektonisk værk hænger både sammen med dets størrelse, dets form og det materiale det er lavet af. Et murstenshus er tungt, mens et træhus vil være lettere. Et murstenshus vil derfor opleves tungere end et træhus selvom de to huse ellers er ens.

Materialets udtryk

Materialet er i sig selv med til at give værket udtryk. Ethvert materiale har nemlig sit eget udtryk. Træ er blødt og naturligt, glas er skrøbeligt, beton er hårdt, metal er koldt osv. Nogle materialer virker uforgængelige, fx mursten og granit, mens glas og papir virker meget skrøbelige og fine.

 

Materiale og teknik
Photo: Daniel von Appen, Unsplash

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.