Størrelsesforhold

800
Photo: Georg Rotne, Arkitekturbilleder.dk

En bygnings størrelsesforhold, eller proportioner, er forholdene mellem de enkelte deles størrelse. Det kan f.eks. være forholdet mellem højde og bredde. Det kan også være forholdet mellem vinduernes eller dørens størrelse i forhold til resten af facaden.

Allerede i antikken udregnede man regler for, hvordan størrelsesforholdene i en bygning skulle være, for at den skulle blive så perfekt som muligt.

I renæssancen brugte kunstneren og opfinderen Leonardo da Vinci menneskekroppen som udgangspunkt for sine beregninger om de perfekte størrelsesforhold.

Også arkitekten Le Corbusier, som levede i det 20. århundrede, brugte menneskekroppen til at udregne størrelsesforholdene i sine bygninger.

Når du skal se nærmere på en bygnings størrelsesforhold, kan du undersøge disse ting:

  • Er der balance mellem bygningens forskellige dele?
  • Hvordan er størrelsen i forhold til menneskets størrelse?
  • Hvordan er størrelsen på vinduer og døre?
  • Er formen præget af kontraster?

Forholdet til menneskekroppen

Det betyder meget for, hvordan man oplever en bygning, hvordan dens størrelse er i forhold til den menneskelige krop. Er den overvældende med mange gange større proportioner end din egen krop – fx meget høje og brede døre og rum med højt til loftet – så du føler dig lille i forhold til den? Er højde og bredde af en størrelse, så du oplever balance i forhold til din egen størrelse? Eller er målene så små, at du føler dig klemt inde af bygningen?

Balance

Balancen i en bygning skabes af forholdet mellem de forskellige dele af en bygning. Balancen kan fx være bygget op omkring en symmetrisk akse, hvor de samme dele gentages på hver sin side af aksen.

Vinduer og døre

Er vinduerne for små, for store eller af tilpas størrelse i forhold til bygningen? Er døren for lille, for stor eller af tilpas størrelse?

Hvad betyder størrelsen på vinduer og døre for den måde, man oplever bygningen på? Ledes man fx hen mod døren, og indbyder den til, at man træder inden for i bygningen?

Kontraster

Er der store kontraster og overgange fra fx små til store rum, gennem små døre til store rum osv.?

Store kontraster har betydning for, hvordan man oplever de forskellige dele af en bygning. Kommer man fx fra en lille gang ind i et stort rum, vil rummet virke større, fordi kontrasten forstærker oplevelsen.