Tegninger og Modeller

533
Photo: Georg Rotne, Arkitekturbilleder.dk

Tegninger og modeller er arbejdsredskaber, der skal hjælpe arkitekten med at finde en form til arkitekturen.

I skitsens form bliver de første ideer og visioner tegnet i en proces, hvor stadig flere detaljer udarbejdes og dokumenteres, så designet kan præsenteres for bygherren. Nogle tegninger skal præsentere den grundlæggende arkitektoniske idé, andre tegninger skal fastholde mål og iagttagelser som ingeniører og håndværkere kan følge på byggepladsen. Efterhånden udføres de fleste tegninger elektronisk. Computeren er blevet et vigtigt redskab i arkitektens arbejde.

Plantegning

Plantegningen viser en bygning set fra oven, hvis man forestiller sig, at taget er fjernet. Hver etage tegnes for sig, og man kan på plantegningen studere bygningens rum, deres placering og størrelse. Hvor er vinduer og døre, trapper og installationer placeret, og hvordan er rummene indrettet?

Snit

En snittegnings lodrette snit gennem en bygning gør det muligt at kigge ind i bygningens rum. Med et tværsnit kan man eksempelvis forklare antallet af etager i en bygning og med et længdesnit kan man studere rummenes forløb.

Facadetegning (også kaldet opstalt)

På facadetegninger kan man se bygningen udefra. Hvordan er facaden opbygget, og hvilke elementer består den af?

Situationsplan

Planen viser bygningens placering, adgangsforhold, vej og stisystemer og forholdet til andre bygninger. Den kan samtidig vise udformningen af de nære omgivelser med beplantning, belægning, parkeringsforhold osv.

Perspektivtegning og projektionstegning

Arkitekterne vil ofte også tegne rumlige afbildninger, så man bedre kan forestille sig arkitekturens tredimensionelle former og rum. Det kan være ved hjælp af perspektivtegninger af både bygningernes interiør og eksteriør, eller ved skråprojektioner.

Modeller

Arkitekterne kan også vise deres vision i en fysisk model f.eks. i skala 1:100. Modellen kan vise hele bygningen eller detaljer og udsnit. Typiske materialer er træ, gips, pap og hvidt polystyrenskum. Modellen har, i modsætning til tegningerne, den klare fordel, at den kan give en stoflig og fysisk oplevelse af bygningsværket. Men modellerne er også meget tidskrævende.

Computeren som værktøj

Ved hjælp af computerteknologi kan man også få en tredimensionel og interaktiv gengivelse af en bygning, hvor man kan få følelsen af, at bevæge sig ind i modellens rum. Når bygningen én gang er opbygget som 3D model, kan modellen vises fra alle tænkelige synsvinkler, farver ændres og modellen kan sættes i nye sammenhænge og så naturligvis animeres, så man kan bevæge sig rundt om og gennem bygningsvisionen.

Den interaktive models begrænsning er dog stadig manglen på det stoflige. Man kan ikke røre eller føle på computermodellen. De digitale modeller skal derfor ikke ses som en erstatning for de klassiske modeller, men som en udbygning af arkitekternes muligheder.

Plantegning
Photo: Georg Rotne, Arkitekturbilleder.dk

Udforsk byen med vores app

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app har du altid en god guide ved hånden.