HOFOR: Kløvermarkens
Pumpestation

Sted

Herjedalgade 7, 2300 København S

Åbent

Søndag kl. 10-17

Tilgængelighed

 • Lift / rampe / niveaufri adgang til hoveddør
 • Niveaufri adgang inde i bygningen / stedet
 • Niveaufri adgang til udearealer
 • Elevator
 • Handicaptoilet
 • Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra
 • Stole eller bænke man kan hvile sig på
 • Mulighed for at spise/drikke
 • Handicapparkering
 • Teleslynge
 • Medlem af Solsikkesnoren
 • Medlem af God Adgang

Du tænker måske ikke lige over det, når du sidder på det lille hus. Men hvor ender vores efterladenskaber i grunden henne? Ét af stederne er på Kløvermarkens pumpestation, som du får mulighed for at besøge til Open House.

Mellem Kløvermarkens Idrætsanlæg og Amagerbro finder du Kløvermarkens Pumpestation – både den historiske bygning fra 1901, og det moderne anlæg fra 2019. Til Open House kan du opleve den gamle, smukke bygning med de store, buede vinduespartier. Og du kan komme med helt ind i det højteknologiske anlæg, hvor en stor del af spildevandet fra byens borgere havner, før det pumpes til Renseanlægget Lynetten.

Højteknologisk anlæg i historiske rammer

I midten af 1850’erne udvikler København sig til en storby, og det bliver derfor nødvendigt at modernisere de sanitære forhold. Grundvandsboringer sikrer rent drikkevand, kloaker erstatter åbne rendestene, og Kløvermarkens Pumpestation opføres efter tegninger af stadsarkitekt Ludvig Fenger for at håndtere regn- og spildevand. Det højteknologiske anlæg er i brug fra 1901 til 2019, hvor en større pumpestation opføres i samme, historiske rammer.
C. F. Møller står bag den nye pumpestation, der er skabt til at håndtere de hyppigere og kraftigere skybrud og stormfloder, som klimaforandringerne medfører. Faktisk er Kløvermarkens Pumpestation Danmarks største kloakpumpestation.

Tæt på Danmarks største kloakpumpestation

Du får nu en unik mulighed for at opleve det højteknologiske anlæg på Christianshavn, der håndterer store dele af Københavns spildevand. Oplev den gamle Pumpestation, der i dag står tom, og kom med ind i maskinrummet, når Open House byder dig velkommen inden for i en verden af pumper, rør og enorme mængder spildevand.