Maskin-
hallen på
Sundholm

Sted

Sundholmsvej 28A

Åbent

Lørdag kl. 10-17

Tilgængelighed

 • Lift / rampe / niveaufri adgang til hoveddør
 • Niveaufri adgang inde i bygningen / stedet
 • Niveaufri adgang til udearealer
 • Elevator
 • Handicaptoilet
 • Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra
 • Stole eller bænke man kan hvile sig på
 • Mulighed for at spise/drikke
 • Handicapparkering
 • Teleslynge
 • Medlem af Solsikkesnoren
 • Medlem af God Adgang

Bag den gule portsbygning på Amager gemmer der sig en hel lille landsby. Kom med ind i Maskinhallen, der står uændret med sin fine forhal og en rå kedelhal. Oplev samtidig historien om Sundholm – datidens lille samfund på Amager.

Sundholm ligger, som navnet antyder, ud til Sundholmsvej. Her dækker navnet et stort område på Amager, der i sin tid husede samfundets udsatte borgere som boede og arbejdede i det lille samfund.

Til Open House kan du nu komme ind bag facaden på maskinhallen, der havde en afgørende funktion i at producere varme og el til Sundholm.

Fin forhal og råt indre hjerte

Indenfor i Sundholms Maskinhal kan du opleve den fine forhal, der er prydet med træudskæringer i loftet og vægmalerier. Eller du kan blive svimmel af at stå og kigge ned i Maskinhallens rå, indre hjerte – et gult rum, der går fra kælder til kvist bundet sammen af små trapper.

Sundholm blev opført i 1908 af arkitekten Emil Jørgensen. Det bestod af 22 bygninger, der rummede servicebygninger og værksteder. Her boede både folk som var i stand til at arbejde, men ikke kunne forsørge sig selv, samt folk med en dom, som var tvunget til at arbejde. Arbejdet bestod blandt andet i vask, vævning og pasning af grise i det selvforsynende lille samfund.

Bruges til events

I dag rummer Sundholm stadig en række sociale institutioner under Københavns Kommune. Maskinhallen bruges primært til events – dog kun forhallen.

Til Open House Copenhagen kan du på Sundholm også opleve Fabrikken for Kunst og Design, der ligger i en tidligere vaskehal. I dag er det en udstillingshal og kunstneratelier, som også åbnes til Open House.