House in motion

Foto af: Dansk Arkitektur Center
På væggene ses værker af kunsteren Jes Fomsgaard og gulvinstallationen af arkitekten Anders Abraham

Udstillingsperiode

11. september - 16. november 2014

Støttet af

Udstillingen var støttet af Realdania og Statens Kunstfond.

Arkitektur og kunst har altid haft et tæt forhold til hinanden. Med udstillingen ‘House in Motion’ undersøgte billedkunstner Jes Fomsgaard og arkitekt Anders Abraham sammen med Dansk Arkitektur Center arkitekturens og kunstens fælles rum..

Kunst benytter ofte løgnen for at belyse sandheden. Det at sætte sandsynligheden over det virkelige, bringer ofte kunsten på kant med arkitekturens praksis.  Jes Fomsgaard

Arkitektur og kunst har altid haft et tæt forhold til hinanden – nogle gange er det ren symbiose og andre gange en stormfuld affære, men kedeligt er det aldrig.

I udstillingen “House in Motion” var billedkunstner Jes Fomsgaard og arkitekt Anders Abraham for første gang sat stævne. Abraham lod Fomsgaards meget arkitektoniske og rumlige værker komme til live i det fysiske rum i en række installationer inspireret af værkerne.

Udstillingen så også på det konkrete møde mellem arkitekt og kunstner igennem en række citater af Abraham og Fomsgaard, der belyser deres forskellige syn på og konkrete arbejde med forholdet mellem arkitektur og kunst.

Om Jes Fomsgaard

f. 1948, billedkunstner. Jes Fomsgaard har gennem hele sit virke arbejdet med arkitektoniske motiver og ‘rejst’ planer for her fra at danne sig et overblik over billedets struktur og samtidig få indblik i forskellige rumlige virkninger og principper med rødder i moderne byplanlægning såvel som i antikkens arkitekturforståelse. Jes Fomsgaard har udført større udsmykningsopgaver, bl.a. til Københavns Universitet (2003) og Frederiksberg Gymnasium (2004). I 2001 modtog han Eckersbergs Medalje og han har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Om Anders Abraham

f.1964, arkitekt. Anders Abraham har i en årrække arbejdet teoretisk og i praksis i spændingsfeltet mellem kunst og arkitektur med et særligt blik for de bygningsmæssige detaljer og rumlige tilstande der ofte viser sig at kunne danne principper for et langt større system eller udgøre grundformen for et rumligt design i 1:1.  Han er professor på Kunstakademiets Arkitektskole i Arkitektur med teori og kunstnerisk udvikling som særligt fagområde.