CBS Kilen: Midt i et livligt område

Skole

800
Photo: Siw Aldershvile Nielsen
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Det er en særlig æstetisk oplevelse at træde ind i den kileformede bygning ved Solbjerg Metrostation, der har gjort Copenhagen Business School (CBS) til en primus motor for et nyt byliv i området.

CBS Kilen, som huset bliver kaldt, danner sammen med CBS’ eksisterende bygning på Solbjerg Plads et campusområde med de to bygninger som afgrænsning i hver ende og grønne pladsarealer i midten.

Den bærende idé for CBS Kilen er en dynamisk underetage, der inddrager livet og landskabet fra de omkringliggende nye pladser og bygninger, blandt andet det nyrenoverede Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Centeret.

Lys og landskab

Kilen hviler på to græsklædte høje, og facaden af glas skaber en glidende overgang mellem lys og landskab og bygningens indre. Fra 1. sal og op efter skærmes bygningen af bevægelige, lodrette skodder i en kombination af træ, farvet glas og metal, hvilket giver huset et varieret udtryk.

Indenfor rejser sig en atriumgård i organiske former i fem etagers højde. Store cirkelformede vinduer sørger for ovenlys, som kaster både diffust og direkte sollys ned og danner spændende lys- og skyggevirkninger i det indre gårdrum.

Undervisningslokaler og kontorer er placerede ud mod ydermurene, og gangene snor sig som indvendige balkoner med udsigt ned i atriumgården. To glaselevatorer og en elegant vindeltrappe forbinder bygningens etager.

Undervisning, fitness og café

Mens kilens tre øverste etager er reserverede til forskning og administration, er de tre nederste etager og atriumgården mere livlige med café, konference- og undervisningslokaler og grupperum til de studerende. I kælderen findes både parkeringspladser og fitnesscenter.

Huset er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som af arkitektkonkurrencens dommerkomité blandt andet blev rost for “en troværdig disposition, hvor der ses mange muligheder for et dynamisk studiemiljø over tid med de justeringer, der altid vil forekomme.

Del af større helhedsplan

CBS Kilen er en del af en større helhedsplan for området mellem Nordre Fasanvej og Falkoner Allé. En otte meter bred promenade forbinder metropladsen ved Nordre Fasanvej med Handelshøjskolens forplads. Promenaden består af et stort støbt betonbånd med huller til træer og høje græsser. Mellem Howitzvej og CBS Kilen ligger en terrasseret plads med brede betontrin, der inviterer til ophold på strækningen.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lundgaard & Tranberg og landskabsarkitekt Marianne Levinsen.