Havnestaden

Bolig

800
PLH Arkitekter

Ud for Bryggebroen på Islands Brygge har et beboelsesområde udviklet sig i nyt og gammelt byggeri. En del tidligere industribygninger er blevet omdannet og indrettet til boliger og erhverv.

Et af de første af havnens tidligere industriområder, som blev omdannet til beboelse ligger syd for det gamle arbejderkvarter på Islands Brygge.

På Dansk Sojakagefabriks grund ville man tage ved lære af den stærkt kritiserede Kalvebod Brygge overfor og bestemte derfor at området skulle bebygges med minimum 50 % beboelse. Det viste sig snart at interessen for at opføre boliger var væsentligt større og man skønner nu at ca. 85 % af Havnestadens etage arealer er beboelse. Det er altså lykkedes at give private bedre adgang til havnen end på det erhvervsdominerede Kalvebod Brygge over for. Kritikere mener imidlertid, at der er alt for lidt liv i den nye bydel som følge af, at der kun findes et enkelt supermarkede og ingen andre butikker, caféer eller restauranter til at trække beboerne i de 1200 boliger ud på gaden. I lokalplanen er Axel Heides Gade udlagt som lokalcenter, men bygherrer har endnu ikke fundet det tilstrækkeligt økonomisk rentabelt at etablere flere butikker i området.

Vartegn

Hvad Havnestaden ikke har af butiksliv, rummer området til gengæld af markante arkitektoniske vartegn. Frøsiloen, Pressesiloen og Bryggebroen genkendes efterhånden af alle i København og netop forbindelsen mellem Vesterbro og Bryggen har gjort Havnestaden til en vigtig forbindelse for fodgængere og cyklister i de før så opdelte byområder.

Da Havnestaden blev planlagt valgte man at bevare og ombygge i alt 6 gamle ejendomme med stærk identitet og desuden opføre nye byggerier, hvert med sit arkitektoniske særpræg. Det er blevet til en blanding af dyre luksuslejligheder ved siden af almene boliger samt erhvervsejendomme. I et nyt havnebassin er der anlagt en lille bådehavn. Havneparken på det gamle Islands Brygge er forlænget med 300 meter, så den strækker sig helt hen til Havnestaden. Der er anlagt spejlbassiner og etableret en grøn kile mellem Amager Fælled og Havneparken. Alle dele er placeret med tanke på at give hver ejendom sin egen herlighedsværdi.

Sojakagen

Havnestaden er bygget på den grund, der tidligere tilhørte Dansk Sojakagefabrik. Fabrikken blev etableret på Islands Brygge i 1910 og tre år senere begyndte man at eksperimentere med kemiske metoder til olieudvinding. I 1960 havde fabrikken mere end 1200 ansatte, men efter en voldsom eksplosion i 1980 voksede modstanden mod fabrikkens centrale placering og i 1991 lukkede den. Grunden var voldsomt forurenet, så den tidligere grundejer udstykkede de 177.000 m2 og solgte grundene for at finansiere den store miljøoprydning, som skulle iværksættes for at området igen kunne bruges.

Ny forbindelse ved havnen

Havnestaden er udbygget mellem Havneparken og Amager Fælled. Ud fra en overordnet idé om det grønne, det urbane og det blå element er byområdet struktureret omkring en grøn kile i forlængelse af Havneparken og videre gennem den nordlige del af området til Amager Fælled med boliger til begge sider. Den grønne kile skaber en ny forbindelse mellem havnen og fælleden og den nye cykelbro fortsætter over havnen til Vesterbro.

Sted

Amager

Arkitekt

PLH Arkitekter
Tage Lyneborg Tegnestue
Dybroe & Hæstrup

Bygherre

JM Danmark
Sjælsø
NCC

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.