Høje Gladsaxe

Bolig

533
Photo: Andreas Trier Mørch, Arkitekturbilleder.dk
 

Høje Gladsaxe er et stort boligområde, som er et vigtigt eksempel på modernistisk arkitektur i Danmark.

Kan man sammenligne boligen med en maskine?

I 1960erne var forbilledet at en boligbebyggelse skulle rumme alt fra institutioner til vaskeri og butikker. Tanken var, at byggeriet skulle fungere som en slags bo-fabrik.

Høje Gladsaxe var på det tidspunkt det mest moderne og avancerede montagebyggeri i Danmark. Montagebyggeri er byggeri, som er sammensat af præfabrikerede elementer. Man benytter sig af samme princip, som når vi køber møbler i IKEA og selv samler dem derhjemme.
Montagebyggeriet gjorde det muligt at bygge mange boliger på kort tid og løste dermed en del af 1960ernes boligmangel i Storkøbenhavn.

2000 lejligheder er samlet i fem blokke, som ligger helt tæt på en befærdet adgangsvej. Her ligger også Høje Gladsaxe butikscenter, som er en integreret del af planen over boligområdet. På den modsatte side har beboerne udsigt over et stort grønt fællesareal med institutioner og forsamlingshus.

Høje Gladsaxe er et billede på den industrialisering af byggebranchen som startede allerede i starten af 1900tallet.

Boligblokkenes slanke geometriske former og hvide beton illustrerer tidens arkitektoniske strømninger. Det er et eksempel på stilarten ‘international style’ og modernisme.

Byggeriet kan sammenlignes med den schweiziske arkitekt Le Corbusiers almene boligbyggerier Unité d’ Habitation, som ligger i Marseilles og Berlin. Hos Corbusier bevægede fascinationen af industrien sig helt ind i boligen. Faktisk kaldte han sine boliger for ‘bo-maskiner’.

Høje Gladsaxe er efterfølgende blevet kritiseret for at være umenneskeligt byggeri. Det er blevet pointeret at rum for socialt liv mellem bygningerne, ikke er medtænkt. Boligerne og rekreative områder er adskilt, og byggeriet står dermed i skarp kontrast til tæt-lav-byggeriet fra samme periode. Her er man netop opmærksom på, at arkitekturen skal bidrage til et godt socialt klima.

I dag arbejder man videre på at udvikle montagebyggeriet. Ideen er, at man nemmere, hurtigere og billigere skal kunne bygge boliger til den tredje verden, hvor millioner af mennesker lever uden tag over hovedet.

×