Krystallen

Erhverv

800
Photo: Adam Mørk - Schmidt Hammer Lassen
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Den bryder med den lange stribe af kompakte erhvervsdomiciler, der ligger med front mod havnen og Kalvebod Brygge. Med kun tre støttepunkter på den åbne plads er der opstået lys og luft, hvor der ellers var trist og lukket.

På den trekantede grund på hjørnet ved Hambroesgade, Puggårdsgade og Kalvebod Brygge er Nykredits eksisterende domicil, kendt som Glaskuben, blevet udvidet. Krystallen hedder den nye bygning på seks etager, der rummer 7.000 etagemetre og 300 arbejdspladser. I modsætning til de firkantede facader, der står side om side langs Kalvebod Brygges havnefront, er den nye bygning opført i et skulpturelt formsprog, hævet over jorden.

Forbindelse mellem havn og by

Ved siden af og under Krystallen er der udformet en 4.500 m2 offentlig plads med navnet Under Krystallen, der skal medvirke til at styrke forbindelsen mellem vandet og det centrale København. Den stærkt trafikerede Kalvebod Brygge er fortsat en central indfaldsvej til den indre del af byen, så forbindelsen mellem havnen og byen bliver ikke i første omgang af konkret karakter.

Hævet bygning

Krystallen er tegnet af schmidt hammer lassen, der også står bag Glaskuben. Bygningens navn refererer til den krystallinske bygningskrop, der er formet over figuren Z, der rejser sig symetrisk til 31 meter på det laveste punkt og 34 meter på det højeste. Ved hver spids i figuren er et atrium, der skal sikre optimale lysforhold i bygningens indre.

For at skabe udsyn og forbindelse mod havnen er Krystallen hævet over jorden, således at man kan gå under bygningen, der blot hviler på tre punkter. Den stærkt geometriske form reflekterer sammen med dobbelte glasfacader himlens skiftende lys og farver, så bygningen ændrer karakter i takt med døgnets og årstidernes skiften.

Bygning fri for søjler

Bygningens indre er betinget af kravet om funktionalitet, fleksibilitet og effektivitet. Etagernes disponering giver mulighed for at indrette enten åbne kontorer, lukkede cellerumskontorer eller mødelokaler. Et rombeformet konstruktivt system placeret umiddelbart inden for facaden bærer bygningen. Bygningsmetoden er blevet valgt af både praktiske og æstetiske grunde, da systemet både fungerer som et arkitektonisk element samtidig med, at det friholder bygningen for søjler.

Holistisk tilgang

Schmidt Hammer Lassen, som står bag byggeriet, siger, at deres tilgang til det miljømæssige er efter en holistisk tankegang. Altså en helhedstænkning omkring bæredygtigheds begreberne. Der er tænkt på energiudnyttelse, vandforbrug, ventilation, dagslys og støj.

Energi

Byggeriet formår at kombinere en helt gennemsigtig kontorbygning med usædvanligt lavt energiforbrug på 70 kWh/m2, hvilket betyder, at bygningen bruger 25% mindre energi end kravet er i den eksisterende lovgivning.

Taget er dækket med solceller, der beregnes at generere 80.000 kWh om året. Hertil kommer, at tre-lags glasfacaden giver en ekstremt effektiv varmeisolering, med en U-værdi på kun 0.7W / km2.

Vand

Regnvand opsamles på og omkring bygningen for siden at bruges i toiletter og der bruges vand fra havneløbet til ekstra afkøling af huset om sommeren.

Ventilation

Bygningen har et hybrid ventilationssystem med nat-afkøling af den eksponerede beton masse samt naturlig ventilation, der ledes gennem den dobbelte facade og ud igennem de to atrium skylights.

Dagslys

Et diskret silkeprint på den yderste glasfacade afbøder solindfaldet, mens en integreret solafskærmning i facaden skaber variable lysforhold.

Sted

København, Vesterbro

Arkitekt

schmidt hammer lassen Architects

Bygherre

Nykredit Ejendomme A/S

Landskabsarkitekt

SLA

Ingeniør

Grontmij

Opført

2011
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.