Nykredit

Erhverv

800
Photo: Per Munkgaard Thorsen, Arkitekturbilleder.dk

Med sit store atrium i midten udgør Nykredits hovedsæde, Glaskuben, en port mellem byen og havnen.

Nykredits hovedsæde ligger på Kalvebod Brygge på Københavns havnefront. Bygningen, der stod færdig i 2001, er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen. Det er samme arkitektfirma, der står bag Den Sorte Diamant på den anden side af Langebro.

Bygningen er formet som ét stort kubisk bygningsvolumen i glas, stål og granit. I ni af sine ti etager er huset opdelt i to slanke kontorfløje, der på den øverste etage er forbundne. En konstruktion, der betyder, at bygningen i midten rummer et stort firkantet atrium indrammet af henholdsvis de to kontorfløje og glas.

Den nederste indgangsetage rummer reception, kunstinstallationer, auditorium og en bred hovedtrappe. Hovedtrappen fører op til bygningens hjerte, det centrale atrium. Her skaber ophængte mødebokse, glaselevatorer, trapper, balkoner og tværgående gangbroer et oplevelsesrigt og inspirerende arbejdsmiljø.

På grund af de transparente byggematerialer er bygningens karakteristiske atrium også tydeligt udefra. Det betyder, at bygningen i kraft af sin form fremstår som en portåbning. En port mellem byen på den ene side og vandet i Københavns inderhavn på den anden side.

Dermed skaber huset en forbindelse til dets urbane omgivelser og dets beliggenhed mellem by og havn.

Glaskuben får snart følgeskab af endnu en Nykredit-bygning tegnet af Schmidt Hammer Lassen. Den nye bygning bliver lige så transparent som Glaskuben og får desuden et krystallinsk formsprog, der giver bygningen tilnavnet Krystallen. Opførelsen af bygningen, der skal ligge på en trekantsgrund ved Hambrosgade, Puggaardsgade og Kalvebod Brygge, forventes igangsat i 2007 og afsluttet i slutningen af 2008 eller i starten af 2009.