Brumleby: Oasen på Østerbro

Bolig

800
Photo: Per Munkgaard Thorsen, Arkitekturbilleder.dk

De opstod på baggrund af en alvorlig koleraepidemi i København. Lægeforeningens Boliger eller Brumleby blev et af de første eksempler på billige og sunde boliger for fattige familier.

I dag tager vi lyse boliger omgivet af luft for givet. Men sådan har det ikke altid været. I 1800-tallet levede mange mennesker i mørke og trange lejligheder klemt inde bag Københavns volde. Da en koleraepidemi i 1853 brød ud i hovedstaden på grund af de dårlige hygiejniske forhold, tog Lægeforeningen initiativ til at bygge en række boliger uden for voldene til ubemidlede familier.

Med deres lysindfald, lave højde og grønne arealer mellem sig var boligerne et sundt alternativ til de elendige forhold, som københavnerne boede under i den gamle by. Beliggenheden ude på fælleden, hvor køerne gik og brumlede, gav da også boligerne tilnavnet Brumleby.

De første af husene blev bygget fra 1854-56 efter Michael Gottlieb Bindesbølls tegninger. Fra 1866-72 blev komplekset udvidet med dobbelt så mange boliger af Vilhelm Klein. Boligerne blev placeret side om side i toetagers længer. De blev alle holdt i hvidt og okker med skifertage.

Det banebrydende var ikke mindst alle de grønne friarealer og fællesfaciliteter som badeanstalt, forsamlingshus og sløjdværksted.

Lægeforeningens Boliger illustrerede en ny måde at opfatte boligen på i Danmark. Bebyggelsen er et af de første sociale boligbyggerier, hvis udformning tager udgangspunkt i beboernes trivsel. Af samme grund blev Brumleby et forbillede for senere sociale og almennyttige boliger. I dag er Brumleby stadig lejeboliger og ventelisten er lang.

I nærheden

Udnyt muligheden for at udforske den nærliggende Fælledparken, hvor det store Parken Stadion troner sig op i den grønne oase. Ved siden af ligger det gamle Østerbro Stadion fra 1912 i nyklassicistisk stil med dets karakteristiske græske statuer. Hvis du bevæger dig nord på ad Østerbrogade og passerer Jagtvej kan du gå på opdagelse i Klimakvarter Østerbro. Du kan også fortsætte over Gunner Nu Hansens Plads og over Østerbrogade. Her kan du slentre ned ad Århusgade tage en afstikker ved Randersgade til den hyggelige Bopa Plads. Du kan også fortsætte ad Århusgade til Århusgade-kvarteret i Nordhavn. Det er en del af den nye bydel, hvor gamle industribygninger, pakhuse og siloer er bygget om og blandet med nye bygninger, der skaber en succesfuld blanding af boliger, hoteller, cafeer og restauranter. 

×