Nordhavn: Fremtidens bæredygtige bydel

Byrum

800
Photo: Rasmus Hjortshøj - COAST
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt til dato. Her bliver nedlagt industri omdannet til en tæt og varieret bydel med plads til 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.

Står man på Sundmolen og kigger i retning af den nye internationale skole i bygningen med de blågrønne kvadrater, så ser man nogle ret atypiske og rå omgivelser for en skole. Om 5-10 år vil området ikke være til at genkende. Containerne flyttes, metroen åbner, og skolen vil ikke længere være landfast. I stedet vil den stå på en lille ø, og nye byrum langs kajen vil have skubbet de sidste industrispor på kajen væk.

I takt med at industrien er rykket ud er der opstået en enestående mulighed for at give det gamle industriområde i Nordhavn en helt ny identitet og funktion. Et konsortium bestående af arkitekter fra Cobe, Sleth og Polyform og ingeniører fra Rambøll står bag vinderforslaget for Nordhavn, der er i fuld gang med at blive realiseret. Projektet løber over de næste 40-50 år.

Vinderforslaget er bygget op omkring seks temaer: Holme og kanaler, Identitet og kulturspor, Fem-minutters-by, Blå og grøn by, CO2-venlig by og såkaldt Intelligent Grid.

Holme og kanaler

Nordhavn er delt op i 11 holme med hver sin særlige identitet. Holmene er formet, så man flere steder nemt kan komme helt tæt på eller endda helt ud på vandet. Andre steder vil der være beplantede “bredder” på kryds og tværs af området i forskellig størrelse og af forskellig karakter. På de enkelte holme blandes boliger med erhverv, institutioner, byrum, parker, naturområder og caféer. Blandingen af boligstørrelser og ejerformer skal skabe livlige, mangfoldige og oplevelsesrige holme.

Identitet og kulturspor

Nordhavn er fyldt med industrihistorie og kulturspor. Det får lov at leve videre i den nye bydel. Blandt andet tager Nordhavn udgangspunkt i den oprindelige vej-struktur, eksisterende bygninger bliver genbrugt og renoveret, og den lokale flora og fauna bliver brugt som udgangspunkt for nye grønne områder.

Fem-minutters-by

Det nye Nordhavn bliver tæt. Fra intet sted skal der være mere end 5-10 minutters gang til nærmeste metrostation, indkøbsmuligheder, arbejdspladser eller institutioner. Jo tættere byen er, des kortere bliver afstandene, og dermed bliver det lettere at indrette alle byens funktioner med så minimalt et energiforbrug som muligt. Det mindsker energiforbruget til transport, byggeri og drift, og gør det nemt og oplagt at gå, cykle og benytte offentlig transport. Der er planlagt en metrohøjbane, som skal forbinde Nordhavn med resten af byen. Højbanen skal også fungere som overdækning til en supercykelsti. Højbanen og cykelstien udgør sammen “det grønne loop”, som bliver det trafikale hovedelement på områdets holme. Helt bevidst skal de bæredygtige transportformer være synlige i det offentlige rum.

Blå og grøn by

Kommende beboere får mulighed for at bo i en tæt bydel, som både ligger centralt i byen og tæt på vand og grønne områder. Holmene sikrer en lang, varieret og attraktiv kystlinje med masser af muligheder for aktiviteter. Samtidig er de grønne områder lige om hjørnet: fra lokale lommeparker, promenader og grønne byrum til åbne kyststrækninger, strande og store naturområder.

CO2 venlig by

Det eksisterende energieffektive fjernvarmenet, som forsyner hele landet med billig og miljøvenlig energi bliver også en del af Nordhavn. Desuden bliver det muligt at gøre brug af vindmøller. Geotermisk energi med varme fra jordens indre og tilkobling af køling ved hjælp af bl.a. havvand vil komme i bruge. Alle installationer skal efter hensigten gemmes væk og blive en så lille del at bybilledet som muligt. Herudover skal alle huse være lavenergihuse, hvor der bl.a. bruges spildevand i toiletterne.

Intelligent grid

Nordhavn udvikles og udbygges over en årrække på 40-50 år og dermed ind i en uforudsigelig fremtid. Der er derfor skabt en dynamisk strategi for områdets fysiske udformning, der på den ene side er robust nok til at lægge byudviklingen i faste rammer, og på den anden side er åben nok til at kunne optage fremtidige påvirkninger uden at hovedstrukturen svækkes.

Fakta:

De sidste 10 år er København blevet 100.000 indbyggere rigere, og de næste 12 år vil der komme lige så mange flere til. En stor del af de nye indbyggere vil slå sig ned i Nordhavn. Da udviklingen af Nordhavn gik i gang, var der tale om Europas største byudviklingsprojekt. Hvis Nordhavn var en by, ville de 40.000 beboere gøre det til Danmarks 16. største by, placeret lige mellem Næstved og Viborg.

Tæt på:

På indersiden af Nordhavn, i Kalkbrænderihavnen, gemmer der sig en række forglemmelige kontordomiciler. Blandt dem ligger dog en lille perle, Paustian-huset, Jørn Utzons eneste bygning i København. Huset er bygget i 1987 som møbelhus og blev i 2012 fredet. Bygningen fik i 2010 følgeskab af flere bygninger i samme stil tegnet af sønnen Kim Utzon, og området kaldes derfor i visse kredse for Utzon City.

 

Sted

København, Nordhavn

Arkitekt

Cobe
Polyform
SLETH

Bygherre

By & Havn
Københavns Kommune

Ingeniør

Rambøll

Opført

2017
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.