Torvehallerne

Erhverv

800
Photo: Jules Gassot

Fordums markedsplads genskabes på Israels Plads med to handelsgader og en udendørs plads

“Hvad venter vi på?” spurgte forfatter Iselin C. Hermann og arkitekt Hans Peter Hagens i en kronik i Politiken i 2000. De beskrev her deres idé om at genskabe en livlig markedsplads med friske fødevarer, hvor det gamle grønttorv lå på Israels Plads frem til 1958. Idéen var et par år gammel og havde allerede vakt en del københavneres interesse. Et Torvelaug bestående af engagerede
københavnere arbejdede på projektet. Der var lavet skitser, og lokale borgere havde samlet over 2000 underskrifter ind i området. I 2001 besluttede Borgerrepræsentationen at slutte op om projektet, og 14 år efter, at idéen først blev introduceret, blev Torvehallerne indviet.

Mauriske søjler

Torvehallerne består af to handelsgader under hver sit søjlebårne tag af zink og cedertræ og med langsgående ovenlys. I mellem er der anlagt en plads med udendørs stader, lindetræer og bænke. Op til 1000 mennesker kan om aftenen sidde ude under træer og sejldug. Inspireret af det mauriske bygningsværk Mezquita i Cordoba, har arkitekterne skabt en glidende overgang mellem inde og ude “for at skabe ligevægt mellem de forskellige stader”, fortæller Hans Peter Hagens. For eksempel er søjlerne inden for og lindetræerne ude anbragt i et netmasket mønster, der inddeler hele pladsen i identiske, små kvadrater til staderne. Af samme grund ændrer granitbelægningen sig gradvist fra grov til stadig finere, jo nærmere man kommer hallerne.

Torvehallernes døgnrytme

Om morgenen åbner bagerstaderne, siden kommer sæson- og basisvarerne og ud på aftenen er der servering fra caféer og mobile madstader. Man kan passere de oplyste haller hele natten. Det er meningen, at pladsen også skifter udseende i takt med døgnet. Belægningen under caféarealet, der er udformet af kunstneren Anders Krüger, fremstår om dagen med skarpe geometriske mønstre, og om aftenen med små stjerneformede lys.

Haj bliver parteret på lørdag kl. 14

Visionen for projektet har været at skabe et direkte møde mellem småproducenter og kunder henover staderne med friske madvarer fra alle landets regioner. “Det er vigtigt, at udbuddet løbende forandrer sig og følger med årstidernes skiften”, udtaler Hans Peter Hagens. Derfor er pladsen indrettet, så de faste stader står i hallerne, mens der uden for er stader, der kan lejes for ned til en dag ad gangen. Nyheder bliver projiceret op på sejldug, så man fra bussen i Frederiksborggade for eksempel kan læse: “Nu er der kommet asparges” eller “Frisk haj på lørdag. Se den blive parteret kl. 14!”