Byen som en god forretning – Amager Strandpark

Foto: Astrid Maria Rasmussen

Parken har forandret østsiden af Amager og kickstartet byudviklingen af hele det bagvedliggende boligområde, Amager Strandpark, omkring Øresund metrostation. De dyrebare og privilegerede kvadratmeter, hvor byen møder vandet, forpligter. Men den nye klynge af højhuse er blevet kritiseret for at være af ringe arkitektonisk kvalitet og for ikke at tilføre lokalmiljøet ånd.

Københavns Kommune er blevet hængt ud for ikke at stille høje nok krav til investorerne og bygherrerne. Kritiske røster hævder, at arkitekturen afspejler et boligmarked, som er drevet af økonomisk spekulation, hvor der er større fokus på at lave en god forretning end at skabe en god by. Bygherrer er ofte pensionskasserne, som er sat i verden for at forrente medlemmernes formuer bedst muligt her og nu, og det er ikke et succeskriterie for dem at skabe arkitektonisk kvalitet og merværdi for eftertiden.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.