Slaget om Fælleden – Amagerfælled

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Byudvikling har altid været et omdiskuteret emne. Men i København har byudviklingsdebatten været voldsom i de senere år. Borgere organiserer sig i protest mod Lynetteholm og byggeriet på Amager Fælled. Amager Fælled er en de største åbne grønne områder i København. Stedet er flittigt besøgt og er også hjemsted for mange dyre- og plantearter.

Protesten mod byggeriet på Amager Fælled blev en historisk manifestation, da det lykkedes modstanderne at mobilisere så massiv modstand, at projektet først måtte rykkes og siden var tæt på helt at blive opgivet. Det historiske bestod i, at mobiliseringen foregik på de sociale medier, og det er også her, at meget af debatten er foregået siden hen – ikke bare om Amager Fælled, men om en lang række andre byudviklingsprojekter i hele landet.

Foreningen Amager Fælleds Venner har lagt sag an mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, som foreningen mener fejlagtigt har sagt god for byggeplanerne på fælleden. Ifølge Amager Fælleds Venner var nævnenes afgørelse i strid med reglerne for miljøvurderinger og lokalplaner.

Københavns Byret afgjorde i december 2022, at alt byggeri på Amager Fælled skal indstilles, indtil retssagen er afgjort. Retssagen er principiel, da den handler om, hvor præcise politisk vedtagne miljøkonsekvensrapporter skal være.