Let’s play

Udstillingsperiode

23. juni - 30. september 2016

Støttet af

Udstillingen blev støttet af Realdania, Nordea Fonden og Lokale og Anlægsfonden.
Tak til følgende samarbejdspartnere: GADEIDRÆT – National platform for Gadeidræt, DGI Storkøbenhavn, Street Movement, Move Copenhagen, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, KADK, Nomadisk af Natur, Primus Arkitekter og Kompan.

Det helt store spørgsmål under ‘Let’s play’, sommerudstillingen i 2016, var hvordan vi kan bruge byrummet som et sted for idræt og bevægelse. Sommerens store udstilling og event ‘Let’s play’ satte fokus på netop det, og inviterede alle, der havde lyst, til at prøve kræfter med nye bevægelsesformer i vores midlertidige, udendørs arena.

I sommeren 2016 omdannedes Dansk Arkitektur Center og pladsen foran huset til en sommerdestination for bevægelse. I en midlertidig, udendørs arena blev alle, der har lyst, til at prøve kræfter med helt nye bevægelsesformer inviteret, og indendørs åbner en stor udstilling, der sætter fokus på bevægelse i byen. I løbet af udstillingsperioden afholdt vi en række faglige arrangementer, hvor professionelle såvel som interesserede mødtes og drøftede “next practise” – f.eks. hvad er næste skridt i forhold til at arbejde med bevægelse i byen?

Bevægelse og motion var engang noget, der primært fandt sted i funktionsbestemte rammer, som haller og anlæg designet til formålet. Men i de senere år er bevægelse rykket ind i vores hverdag og ud i byrummet.

Byen udgør i dag en arena for bevægelse i alverdens former for alle aldre. Gadeidrætten har gjort sit indtog, og legende installationer og fleksible idrætsfaciliteter skyder op mange steder. Bevægelse har fået en prominent rolle i byen – men den lever også ofte i lokale lommer og fælleskaber, som det kan være svært at orientere sig i.

Med ‘Let’s play’ ville vi fortælle historien om den uformelle og ikke-organiserede bevægelse, der i disse år rykker ved byens rammer, og give danskerne mulighed for at prøve kræfter med nye urbane bevægelsesformer.

Målet var at inspirere børn, unge og ældre – såvel som arkitekter og planlæggere – til at se anderledes på bevægelse. Ikke som noget man gør bestemte steder, på bestemte tidspunkter, men som noget der kan integreres i byen på naturligste vis, som kilde til glæde, frihed, morskab og fællesskab på tværs af køn, etnicitet og alder.