Possible Greenland i Nuuk

Udstillingsperiode

5. februar - 3. marts 2013

Kurateret af

‘Possible Greenland i Katuaq’ er udviklet i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening og tnt Nuuk.

‘Possible Greenland’ – det dansk/grønlandske bidrag på Arkitekturbiennalen i Venedig 2012 – kunne opleves i Nuuk. Udstillingen, der på biennalen fik både national og international ros, illustrerede de udfordringer, potentialer og muligheder, Grønland står overfor i dag.

Grønland er med de klimamæssige ændringer i den arktiske region blevet et nyt geopolitisk omdrejningspunkt. Samtidig oplever landet demografiske udfordringer og en politisk udvikling, der bevæger sig mod større uafhængighed.

Projektet ‘Possible Greenland’ ønsker at skabe en platform for diskussion og formidling af en bæredygtig udvikling i Grønland, og med den internationale gennemslagskraft, som ‘Possible Greenland’ havde på Arkitekturbiennalen i Venedig, har udstillingen allerede været et positivt bidrag i debatten om Grønlands fremtid.

Udstillingen kunne opleves i kulturhuset Katuaq i Nuuk, og dermed blev ‘Possible Greenland’ udstillet i det samfund, der er omdrejningspunktet for hele udstillingen, og for det publikum, som skal diskutere og i sidste ende beslutte, hvordan fremtidens Grønland skal udvikles.

Et arkitekturfagligt og tværnationalt bud på en bæredygtig samfundsudvikling

‘Possible Greenland’ illustrerede, hvordan arkitekturfaglige kompetencer kan bidrage til at skabe en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og det arktiske område. Udstillingen kom både med visionære bud på en udvikling inden for infrastruktur, bosætning, urbanitet, migration, organisering og kultivering af Grønland og det grønlandske samfund.

Projektet var det første tværnationale samarbejdsprojekt af sin art. Det er projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing, med-kurator NORD Architects Copenhagen og teams bestående af grønlandske og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere, der i fællesskab har arbejdet med de højaktuelle problemstillinger.

Fra Venedig til Nuuk

Det har fra begyndelsen været vigtigt for udstillingsteamet at skabe en debat forankret i det grønlandske samfund, så grønlænderne kan træffe de nødvendige beslutninger, der kan påvirke den fremtidige udvikling i Grønland, og derfor har det også fra begyndelsen været planlagt, at ‘Possible Greenland’ skulle kunne opleves i Nuuk.

Se andre udstillinger i samme række
Possible Greenland
Possible Greenland i Utzon center