Possible Greenland

Udstillingsperiode

29. august - 25. november 2012

Emne

Udstilling

Grønland er et nyere globalt omdrejningspunkt. ‘Det danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig 2012’ satte fokus på Grønland, der i 2012 var centrum for en udvikling drevet af globale klimaforandringer, interne demografiske udfordringer og at nye råstofressourcer bliver tilgængelige.

Den aktuelle udvikling i den arktiske region placerer Grønland som et nyt globalt geopolitisk omdrejningspunkt. Samtidigt står Grønland over for et paradigmeskift drevet af en politisk udvikling mod uafhængighed, interne demografiske udfordringer og dramatiske klimaforandringer.

‘Possible Greenland’ er et tværkulturelt og erhvervsorienteret videns- og formidlingsprojekt der tog udgangspunkt i en højaktuel dagsorden. Projektet fokuserede på de udfordringer, potentialer og muligheder Grønland står overfor i takt med at isen smelter, enorme råstofressourcer bliver tilgængelige og nye erhverv og bykulturer opstår. Formålet med projektet har været at skabe en platform, der med international gennemslagskraft illustrerer og bidrager til en bæredygtig udvikling i Grønland og globalt.

‘Possible Greenland’ var det første tværnationale samarbejdsprojekt af sin art og i samarbejde med projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing og med-kurator NORD Architects Copenhagen, har teams bestående af grønlandske og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere i fællesskab udviklet nytænkende visioner for en bæredygtig økonomisk og samfundsmæssig udvikling i Grønland. Samtidig var det første gang Grønland var eksponeret så markant på den internationale arkitekturbiennale.

Der blev stillet skarpt på mulighederne for udvikling indenfor infrastruktur, bosætning, urbanitet, migration, organisering og kultivering af Grønland og det grønlandske samfund. De mange spørgsmål og løsninger som projektet pegede på skaber politiske, økonomiske, kulturelle og erhvervsmæssige muligheder som grønlandske, danske og internationale politikere, virksomheder og øvrige aktører må forholde sig til. Det var samtidigt vigtigt at der blev skabt en debat forankret i det grønlandske samfund så grønlænderne kunne træffe de nødvendige beslutninger der kan påvirke den fremtidige udvikling i Grønland.

Projektet ønskede at vise, hvordan arkitekturfaglige kompetencer kan bidrage til at skabe en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og det arktiske område. Samarbejdet mellem danske og grønlandske arkitektvirksomheder vil være med til at styrke de faglige bånd og kulturudvekslingen indenfor arkitektbranchen.

Se andre udstillinger i samme række

Venedig Biennale 2016
Venedig Biennale 2016 i DAC
Possible Greenland i Nuuk
Possible Greenland i Utzon center