IT-Universitetet

Skole

800
Henning Larsen_Adam Mørk

Som navnet antyder er IT-Universitet Danmarks universitet for IT-Teknologi. Bygningen skal opleves indefra, hvor åbenhed og vidensdeling er integereret i alle bygningens elementer.

Kommer man vandrende langs kanalen mod ITU, mødes man af en strømlinet facade i glas og stål, der kan virke en smule kølig. Men bevæger man sig inden for i bygningen, forstår man straks, hvad der har skabt den store opmærksomhed om arkitekt Henning Larsens bygningsværk. Faktisk får ITU så mange henvendelser, at universitetet har oprettet en besøgs tjeneste, der på udvalgte dage guider interesserede rundt i bygningen.

Balkoner og skuffer

Mellem ITU’s to hovedbygninger er der en imponerende indre gård, et atrium.

De fem etager er åbne ud mod atriumet, og fra balkonerne kan man overskue aktiviteter andre steder i huset. Studerende, der hilser og vinker på tværs af den store bygning, er derfor ikke nogetsærsyn. En række lokaler til møder og gruppearbejde er forlænget ud i atriumet, hvor de hænger som en lang række transparente’skuffer’, der er trukket ud i forskellig længde.

På balkonerne mellem skufferne er der indrettet studiepladser, som sørger for, at der altid er aktivitet, når man kigger op fra den store gård.

Digital udsmykning

I tråd med stedets ånd er den indre gård udsmykket med digital kunst. På flere af ‘skuffernes’ gavle er der opsat skærme, som kan vise digitale billeder og animationer. Ved ITU’s åbning i september 2004 præsenterede den amerikanske kunstner John Maeda det første værk på skærmene. Efter planen skal de digitale kunstværker være interaktive og kunne styres fra computere og mobiltelefoner, eller de skal være afhængige af trafik og temperatur i og uden for bygningen.