Søndre Campus

Skole

800
Photo: Niels Nygaard
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Det nye campus for humaniora, jura og teologi er bygget på et fundament af genbrugt beton. Det er omgivet af en plads, der er større end Rådhuspladsen og moderne kunst sætter sit præg over alt.

På Københavns Universitet Amager (KUA) har mange studerende, lektorer og forskere i mange år drømt om at udskifte de nedslidte baraklignende bygninger i Njalsgade med noget mere tidssvarende. Efter over 30 års ventetid går drømmen nu i opfyldelse.

Da KUMUA blev til KUA

Bygningerne, der i daglig tale kaldes for Gamle KUA, blev opført i 1972-79 og gik den gang under betegnelsen KUMUA: Københavns Universitets Midlertidige Udbygning på Amager. Siden blev udbygningen af en mere permanent karakter, da det viste sig umuligt at flytte hele universitetet tilbage til Indre By. I midten af halvfemserne besluttede man derfor at nybygge hele KUA og etablere et campusområde i det, der i mellemtiden var blevet til Ørestad Nord, som skulle huse de humanistiske fag samt jura, teologi og datalogi.

Bygningstrilogi

Planen for det nye såkaldte Søndre Campus er inddelt i treetaper, hvoraf den ene stod færdig i 2001 – de lange, sandfarvede bygninger i den vestlige ende af Njalsgade, “nye KUA” i dagligtale. Næste etape, KUA 2, har taget hul på at forbedre forholdene på gamle KUA. Men bygningerne, der jo aldrig var bygget til skulle holde længe, har været så nedslidte, at det har været nødvendigt at “skrælle” dem ind til råhuset, hvorefter de er blevet ombygget og udvides til en standard, der er et universitet værdig.

Længehuse og tværhuse

Etape 2 består af fire nye længer, der bygges oven på skelettet af de gamle bygninger. Her skal alle de humanistiske institutterholde til, som ikke allerede ligger i etape 1. De fire længer er orienteret, så de dels peger mod Njalsgade, dels ud mod et kommende universitetstorv syd for bygningerne. Som et led i ombygningen vil bygningerne blive forbundet af en læringsgade med studiepladser og undervisnings lokaler og et indre torv med forbindelser til administrationscenter, driftscenter, studenter café, boghandel, servicefunktioner og et nyt konferencecenter.

De fire længer er hægtet sammen på tværs af nogle mere transparente bygningsdele og sammen med den eksisterende etape 1 med en gangbro. Imellem nogle af bygningerne kommer der til at være grønne gårdrum for universitets studerende og ansatte. Facadematerialet er den samme travertin, som der er brugt på KUA’s etape 1, så bygningerne kommer til at fremstå som en helhed.

Forbindelser

Det nye universitets torv skal være et nyt, grønt samlings punkt for by livet i Ørestad Nord. Alle KUA’s bygninger skal orienteres ud mod torvet, som i øvrigt skal have en gang forbindelse i lige linje til metrostationen Islands Brygge, som mange studerende og ansatte i forvejen benytter sig af. Det grønne område skal også forbindes mod syd til den nyanlagte park Grønningen mellem Ørestad Nords boligbyggerier Boligslangen og Karen Blixen-parken.

Universitetet inddraget

Igennem hele processen har KUA’s brugere været med på råd, når der skulle træffes afgørende beslutninger. Blandt andet har der været afholdt en række workshops, hvor arkitekterne har præsenteret forslag og de kommende brugere har haft mulighed for at komme med forslag og indvendinger.

Den sidste brik i puslespillet

Nu når etape to er overstået, mangler der blot den sidste etape af Københavns Universitets nye rammer. Nemlig KUA 3 der handler om miljøet der om slutter byggeriet fra etape et og to.

Sted

Amager

Arkitekt

Arkitema

Bygherre

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Landskabsarkitekt

Svend Kierkegaard

Ingeniør

EKJ Rådgivende ingeniører

Entreprenør

Balslev

Opført

2017
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.