Vandflyverhangaren på Holmen

Erhverv

800
Photo: Sandra Gonon, Arkitekturbilleder.dk
Arkitektur-tidslinje

Arkitektur-
tidslinje

Dyk ned i arkitekturhistorien og bliv klogere på alle stilarterne, perioderne og hvad der kendetegner dem.

Se tidslinje

Vandflyverhangaren er gået fra at være Søværnets værksted til en ultramoderne kontorbygning.

Denne bygnings helt specielle form skyldes – som navnet antyder – at den oprindelig blev anvendt til bygning og renovering af vandflyvere. Husets enorme tag danner en spændt halvbue over hele bygningens bredde, og bygningen er en af Danmarks tidligste store spændbetonkonstruktioner. Det betyder, at store buer af beton bærer taget.
Vandflyverhangaren blev opført i 1921 af arkitekten Christian Olrik. Hangaren ligger på Margretheholm, der er en del af Holmen. Holmen er betegnelsen for en række øer mellem Sjælland og den nordlige spids af Amager. Disse øer var fra 1690 til 1993 hovedbase for den danske flåde. På Margretheholm blev der under 1. verdenskrig bygget en flyvebådsstation, og her holdt Søværnets Flyvevæsen til frem til 1950.

Fra værksted til moderne kontorer

Det var altså Søværnets Flyvevæsen, der byggede og reparerede deres vandflyvere i hangaren indtil omkring 1950. Herefter flyttede en række af Søværnets skoler ind på Margretheholm, og hangaren blev indrettet til artilleriskole. Fra 1972 fungerede den som militært værksted indtil 1996, hvor Søværnet rømmede Holmen.
I dag har Søværnet kun enkelte institutioner tilbage på Holmen, hvis bygninger i stedet er omdannet til boliger, skoler og kontorer. Således også Vandflyverhangaren. I 2001 blev den af Dorte Mandrup Arkitekter ombygget til en moderne kontorbygning.

Plads til ro og fordybelse

Alle medarbejdere sidder i princippet i hangarens store centralrum. Her er de fordelt på såvel gulv som frithængende dæk, der er forskudt i forhold til hinanden og båret af hvidmalede stålskeletter. På det allerøverste dæk er der hængekøjer, hvor medarbejderne kan tage en lille middagslur. I rummet hænger lange, hvide gardiner, der kan bruges til afskærmning og forskellige opdelinger af kontorlandskabet. De ansatte kan desuden søge ro i lukkede kontorer i bygningens sider. Reception, møderum og kantine indgår som en del af helheden.

En omdannelse med respekt for stedets historie

Bygningens kolossale hangarporte er bibeholdte og kan skydes til siden. Herved åbnes hele bygningens bagfacade mod terrasse og grønne opholdsarealer.
Omdannelsen af hangaren til et nyt formål er i høj grad sket på bygningens præmisser med bevarelse af de åbne glaspartier i hver gavl, højden til loftet og de synlige betonkonstruktioner. Desuden er der indført mange små detaljer, der vidner om bygningens oprindelige funktion såsom et vandbassin og gulvmarkeringer for fly udenfor hovedindgangen.