Aware

Udstilling

22. marts ​ –
15. september 2024

I marts 2024 åbner udstillingen Aware i samarbejde med tegnestuen 3XN. Oplev arkitektur i 1:1 i en totalinstallation, der udforsker og udfordrer, hvad arkitektur gør.

Arkitektur bringer os sammen. Arkitektur påvirker, hvordan vi har det. Den kan få os til at få det godt og også det stik modsatte. De rum, vi bevæger os rundt i, påvirker os, og arkitektur kan, når den er bedst, få os til at reflektere over verden og vores plads i den. Arkitektur og det byggede miljø har en stor indvirkning på vores helbred, både fysisk og psykisk, på vores generelle velbefindende og på den jord, vi bygger på.

Gennem en række af forskellige rumligheder, bliver det tydeligt, hvordan indretning af vores fysiske omgivelser er definerende for, hvilken stemning vi hensættes i, og hvordan vi med få rumlige virkemidler kan ændre, hvordan vi oplever et rum.

Arkitekturens sprog er det non-verbale, rumlige sprog. Arkitektur taler ikke bare til vores synssans. Vi oplever derimod arkitektur med hele kroppen og alle vores sanser, og ofte sammen med andre. På legende vis udfolder udstillingen, hvordan vi påvirkes følelsesmæssigt af de rum, vi opholder os i.

Hvem er 3XN?

3XN skaber bygninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov ud fra et ønske om at fremme velvære og social dynamik på tværs af alder, kultur og baggrund.

I mere end 30 år har tegnestuen 3XN designet kultur-, kontor- og boligmiljøer, som positivt påvirker vores adfærd, produktivitet og social interaktion.

I 2007 udvidede 3XN med en forsknings- og innovationsafdeling “GXN Innovation”, hvis forskning inden for Behavioral-, Transformational- og Carbon Creative – design bruges direkte i 3XN’s design. Viden som gør dem i stand til at designe nogle af de mest bæredygtige bygninger i verden.

Udviklet af

Udstillingen er udviklet af
Dansk Arkitektur Center og 3XN

Udforsk byen

Hvor godt kender du egentlig København? De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores gratis app kan du udforske byen på egen hånd.